Home KBO-PCOB-ZEIST Bestuur Activiteiten Lid worden Contact

x
x
Home >>      

FOTOPAGINA  2019

Advents/- kerstviering 19 december 2019

Op een andere locatie dan gewend, hebben we een ingetogen viering mogen houden. In Austerlitz waren we welkom in de voormalige Katholieke Kerk aan de Oude Postweg, nu Dorpshuis. Bijna 50 leden hebben onder leiding van de voorgangers Dominee F. van Roest en Pastoor H.Zeemann een mooie advents/- kerstviering beleefd, het thema was dit jaar ”Thuis in deze wereld”. De huispianist Wim heeft weer prima ondersteuning gegeven met het zingen van de liederen.

Na afloop hebben we aan de overkant in het restaurant een feestelijke lunch genoten, tevreden keerde een ieder huiswaarts. Met dank aan de organisatie voor de keuze van deze mooie locatie.

Foto’s Jan van Beek

 

x
x
x
x
x
x
x

x
x
8 oktober 2019 - foto's : Jan van Beek

Filmvertoning Fennameen in de Walkartkerk.

In het kader van de Week Tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober 2019, werd op initiatief van KBO/PCOB én ASZ op dinsdagmiddag 8 oktober de film Fennameen van Babette Bürgi op vertoond. Fenna is een vrouw van 86 jaar oud en is blind. Ondanks haar handicap is zij heel ondernemend en heeft ze een inspirerende levenslust. Haar begeleider René maakt het mogelijk dat Fenna een veelzijdig en zinvol leven kan voeren. Zij is een toonbeeld van positiviteit, gezonde veerkracht en authenticiteit. Fenna en René vormen een perfect team. De film volgt Fenna één week in haar leven. Na de film vond een gesprek plaats onder begeleiding van filmmaker Babette Bürgi en huisarts Brenda Ott, gespecialiseerd in ouderenzorg. Brenda Ott zal spreken over de nieuwe definitie van gezondheid, het positief ouder worden en over eenzaamheidsbestrijding. Fenna zelf én haar begeleider René zullen eveneens aanwezig zijn. Voor en na de film speelde pianiste Daniëlle Kok op de vleugel van Walkartkerk passende muziek. De film werd vertoond in de Walkartkerk Kerkweg 19-23 te Zeist. Iedereen was welkom.

  

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x  
x

Donderdagmiddag 6 juni 2019

informatiemiddag:

Praten over dementie

Wijkservicepunt Binnenbos

Hoog Kanje 186

 

Rob Bruntink, journalist en expert op het gebied van palliatieve zorg.

Auteur o.a. van ‘Onmisbare informatie over het einde van het leven’.

  • Wat is dementie en welke soorten dementie zijn er?

  • Omgaan met dementie

  • Wat moet er geregeld worden en wie mag beslissingen nemen?

  • Welke ondersteuning is nodig?

  • Voorbereiden op de toekomst en het levenseinde

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ASZ, KBO/PCOB, MeanderOmnium, Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht en de gemeente Zeist.

 

x
x
x
x
x
x

6 juni 2019

Foto,s : Lia van Dijk en Jan van Beek

 

x
x
x

Op donderdag 9 mei hebben we onze gezamenlijke algemene ledenvergadering gehouden.

 

Onderwerp het jaarverslag van 2018 van beide bonden samen  en de afzonderlijke jaarrekening van zowel KBO als PCOB.

 

Na een pauze met de inmiddels traditionele bitterballen, kreeg Truus Tibben het woord.

 

Zij vertelde ons mooie verhalen die velen bij zullen blijven.

 

x
x
x
x
x
x
   
x
x  

Paasbijeenkomst

Op 9 april hebben we onze Paasviering gehouden. Zo’n 30 aanwezigen hebben elkaar ontmoet in Maria-Oord aan de Rozenstraat.

Pastor Henk Bloem die Pastoor Harrold Zemann vervangde, deelde palmtakken uit.

Henk Bloem, is bij de KBO-leden bekend omdat hij in het verleden in de Jozefkerk pastoor is geweest.

Met mede voorganger Fré van Roest, zij vulden elkaar goed aan, hebben we zo een mooie Paasviering gehad met elkaar om ons zo voor te bereiden op Pasen.

x
x  
x
x
x
x
x
x
x

13 maart 2019 - Bezoek staatssecretaris

Raymond Knops van Binnenlandse Zaken.

Op 13 maart j.l. kwam de staatssecretaris op bezoek in het parochiehuis aan de Rozenstraat, op uitnodiging van de ouderenbonden in Zeist.

Hij heeft een mini iPad-cursus bijgewoond en daarna een overleg met diverse vertegenwoordigers van bestuur en iPad coaches en deelnemers.

Een heel geslaagde ontmoeting wederzijds. Een voorbeeld voor andere plaatsen zoals er samengewerkt wordt.

 

x
x
x
x  
x
x
x
x
x
x

 

x
x
x

Bezoek 2e kamer 6 februari 2019

Op uitnodiging van het CDA hebben we een bezoek gebracht aan de 2e kamer, een interessante en informatieve dag.

Na een voorspoedige reis en veiligheidscheck werden we opgewacht door een vrijwilliger van het CDA.

Hij leidde ons rond in de wandelgangen van de 2e kamer, o.a. bezoek aan de handelingenkamer en de fractiekamer van het CDA.

En natuurlijk hebben we een debat bijgewoond in de kamer.         

Ook hebben we de oude 2e kamer gezien.

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Nieuwjaaarsbijeenkomst 31 januari 2019

Met een volle zaal in Maria-Oord hebben elkaar ontmoet om 2019 in te luiden.

Dolf en Lia hadden een fraaie presentatie gemaakt van wat het afgelopen jaar is gebeurd, dat blijkt dan veel te zijn.

Het was goed dat ook de politiek en het ambtelijke apparaaat vertegenwoordigd was in de persoon van wethouder Marcel Fluitman en Marcel van der Vaart beleidsmedewerker sociaaldomein.

 

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
x  

website KBO-PCOB-afdeling Zeist © - Created by WKdesign Zeist - All Rights Reserved   >Disclaimer  > Privacy Statement