Home KBO-PCOB-ZEIST Bestuur Activiteiten Lid worden Contact

x
x
Home >> Contact
x
Contactgegevens KBO-Zeist  

     

   
x      
  Adres: Telefoon: E-mail:
Voorzitter:      
Dhr. Hein Emmen - 030 69 77 848 h.emmen.kbozeist@gmail.com
       
Secretaris:      
Mevr. Lia van Dijk - 06 53 83 62 38 Lia.van.dijk@planet.nl
x
Ledenadministratie:      
Mevr. J.H.M.van Gameren Strausslaan 20, 3706 BP Zeist 030-68 88 487 ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Financieel administrateur:      
Dhr. Gerard Hoogervorst -   administrateur.kbo-pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Rekeningnummer:      
NL91 INGB 000 2858 90  t.n.v. KATH.BOND VAN EN VOOR OUDEREN AFD.ZEIST
x      
x      
Contactgegevens PCOB-Zeist                
x      
x Adres: Telefoon: E-mail:
Voorzitter:      
Dhr. J.H.van Beek Brugakker 1422, 3704 WG Zeist 030 69 63 105 voorzitter.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
       
Secretaris:      
Dhr. J.H.van Beek Brugakker 1422, 3704 WG Zeist 030 69 63 105 secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Ledenadministratie:      
Dhr. H.J.D.Enserink Arnhemse Bovenweg 16 app.77 06 13 29 15 91 E-Mail Ledenadministratie
x 3708 TA - Zeist    
Financieel administrateur:      
Dhr. T.Niemeijer Bachlaan 177 - 3706 BZ - Zeist   tniemeijer@hetnet.nl
x      
Rekeningnummer:      
NL50 INGB 0002 6067 71  t.n.v. Penningmeester PCOB afd. Zeist    
x      
x      
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen neem contact op via bovenstaande telefoon of mail
met de betreffende persoon.
x      
x      
x    

x    
x    
x    
x

website KBO-PCOB-afdeling Zeist - Created by WKdesign Zeist - All Rights Reserved   >Disclaimer  > Privacy Statement